Guillermo Ros and Paco Chanivet at Espai Tactel Toormix

Artists: Guillermo Ros and Paco Chanivet

Exhibition title: Però no tinc temps per a aquesta merda ara mateix, com si m’importessin els concursos de pixades entre monstres

Venue: Espai Tactel Toormix, Barcelona, Spain

Date: September 6 – October 11, 2020

Photography: all images copyright and courtesy of the artists and  Espai Tactel Toormix, Barcelona

Note: Exhibition text is available here